TIN TỨC CÁC BÁO

Khuyến học

Trường THCS Gio Sơn ra mắt CLB tiếng Anh

Trường THCS Gio Sơn ra mắt CLB tiếng Anh

Nhằm xây dựng môi trường để  học sinh có thể sử dụng tiếng Anh và thực hành những kỹ năng ngôn ngữ được học một cách tự nhiên và hào hứng. CLB tiếng Anh của trường THCS Gio Sơn...